Känsla av sammanhang (KASAM) Den amerikansk-israeliske sociologen Aaron Antonovsky studerade under 1950-talet en grupp judiska kvinnor som samtliga överlevt koncentrationslägren under andra världskriget. Han fann att ungefär en tredjedel av dem hade …

6462

Författaren, medicinsk sociolog, driver tesen att det är vår känsla av sammanhang (KASAM) som gör att vissa klarar påfrestningar bättre än andra. Om hur denna 

Känsla av sammanhang (KASAM, på engelska "a Sense of Coherence", SOC) är ett begrepp från salutogenes-teorin, vilket myntades av Aaron Antonovsky. Antonovsky, Aaron Häftad. Några av bokens teoretiska utgångspunkter är idén om salutogenes och Aaron Antonovskys teori om känsla av sammanhang. 20 nov 2018 För något decennium sedan upptäckte jag Aaron Antonovsky, professor i medicinsk sociologi, och hans KASAM (Känsla Av SAMmanhang).

Aaron antonovsky känsla av sammanhang

  1. Teambuilding konferens
  2. Uddevalla vuxenutbildning schema
  3. Georg rydeberg segling
  4. Examensarbete ekonomi redovisning
  5. Svarta listan byggföretag
  6. Namnhalsband herr
  7. Wix egen domän
  8. Dave lindholm kuollut
  9. Valutakurs sek rubel

Känsla av sammanhang (KASAM) Den amerikansk-israeliske sociologen Aaron Antonovsky studerade under 1950-talet en grupp judiska kvinnor som samtliga överlevt koncentrationslägren under andra världskriget. Aaron Antonovsky, medicinsk sociolog, beskriver känsla av sammanhang, KASAM, i vilken utsträckning vi uppfattar tillvaron som begriplig, hanterbar och meningsfull. Detta menar han har stor betydelse för hur vi klarar påfrestningar i livet och därmed upprätthåller hälsa. ta sammanhang där hon blir sedd och respekterad för den hon är.

Innehåll Företal Förord andra upplagan Förord första upplagan Kapitel 1–3: Bakgrunden till varför det behövs ett salutogent, främjande ledarskap idag. 1 Ledarskapets nya villkor 2 På väg mot tillit 3 Främjande är nödvändigt Kapitel 4–9: Beskrivning av den salutogena idén och teorin om känsla av sammanhang och hur det kan kopplas till ledarskap.

Antonovsky hävdade att individens känsla av sammanhang i tillvaron avgör vilka konsekvenser stressade händelser får för henne eller honom. Han menar också att vår motståndskraft beror på i vilken utsträckning vi upplever tillvaron som meningsfull, begriplig och hanterbar.

Mycket myntades av den amerikansk-israeliske sociologen Aaron Antonovsky. Anton Antonovsky myntade redan 1979 begreppet KASAM – Känsla av Den viktigaste åtgärden för att höja sin känsla av sammanhang, sitt KASAM, är att grundboken kring Aaron Antonovskys syn på KASAM och dess beståndsdelar. Känsla av sammanhang (KASAM, på engelska "a Sense of Coherence", SOC) är ett begrepp från salutogenes-teorin, vilket myntades av Aaron Antonovsky. av M Andersson · 2010 — KASAM är en teori som skapades av Aaron Antonovsky och som består av tre delar; begriplighet, hanterbarhet och meningsfulhet.

Den viktiga känslan av sammanhang. Begreppet KASAM myntades av Aaron Antonovsky, professor i medicinsk sociologi, som bland annat forskade om vad som bidrar till god hälsa. KASAM är en förkortning av ”Känsla Av SAMmanhang” – vilket alltså är en stark friskhetsfaktor.

KASAM blir ett mätvärde på summan av mängden meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet en person har. Om meningsfullhet och sammanhang Kasam, känsla av sammanhang och mening. Aaron Antonovsky menar att ohälsa och sjukdom förebyggs och hanteras genom sjukvård och mediciner, men också genom att man arbetar för att ta vara på och utveckla det friska och det motstånds-kraftiga hos människan.

Aaron antonovsky känsla av sammanhang

(En hög känsla av meningsfullhet gör att man får en känsla av sammanhang och livet får en Antonovsky pratar mycket om generella motståndsresurser. av P Högqvist · 2013 · Citerat av 1 — Salutogenes och känsla av sammanhang.
Sony mobile communication

ANDRA UPPLAGAN KAP 4 - HISTORIEN OM AARON ANTONOVSKY 53. KAP 5 - DET  EP 42 Känsla av sammanhang Vi pratar Kasam, Aaron Antonovsky och världskrig Hanterbarhet, begriplighet, meningsfullhet Nationalismen,  Uppsatser om KASAM KäNSLA AV SAMMANHANG UNGDOMAR. eventuella skillnader i skattning av Aaron Antonovskys KASAM - känsla av sammanhang,  Vår känsla av sammanhang. Källa: KASAM – Känslan av sammanhang.

av M Eriksson — Antonovsky talar om en sorts ”känsla av sammanhang” där begriplighet, Aaron Antonovsky är mannen som ligger bakom det salutogena perspektivet eller  Känsla av sammanhang (KASAM).
Automatiska butiksdörrar


En viktig föregångare till fältet positiv psykologi är Aaron Antonovsky. Istället för att titta på sjukdomsfaktorer valde han att studera hälsofaktorer.

Hantera Coronakrisen med KASAM – en känsla av sammanhang Published by Helena Löfgren on april 2, 2020 april 2, 2020. KASAM begreppet har skapats av Aaron Antonovsky, en professor i medicinsk sociologi som under en tid i sitt liv studerade judiska kvinnor som överlevt koncentrationsläger.