Examensarbete — affärsrapport för extern uppdragsgivare Den avslutande arbetsuppgiften på utbildningen är ett examensarbete, där du tillämpar dina förvärvade kunskaper praktiskt och professionellt i en given beslutssituation. Arbetet utförs i grupp, och genomförs för en uppdragsgiva-re från näringslivet.

5435

Då ska du titta närmare på Ludvig & Co. Vi är totalt 1 300 rådgivare inom ekonomi & skatt, juridik, affärsrådgivning och fastighetsförmedling, verksamma över hela landet. Varje år har vi flera duktiga och drivna studenter som gör sin praktik eller skriver sitt examensarbete hos oss.

Examensarbete — affärsrapport för extern uppdragsgivare Den avslutande arbetsuppgiften på utbildningen är ett examensarbete, där du tillämpar dina förvärvade kunskaper praktiskt och professionellt i en given beslutssituation. Arbetet utförs i grupp, och genomförs för en uppdragsgiva-re från näringslivet. Se hela listan på ihm.se Examensarbete i redovisning på kandidatnivå avslutar de första 90 hp i företagsekonomi med fördjupning i redovisning. Det består av en uppsats om 15 hp och inkluderar metodutbildning som skall vara ett stöd för arbetet. Följande kurser ska däri ingå och vara helt avklarade med minst godkänt resultat : Inledande extern redovisning (R0008N), Modeller för intern styrning (R0009N), Vetenskaplig metod (G0006N), Vetenskap och etik: Introduktion för samhällsvetare (G0009N) eller motsvarande kurser. Skriva uppsats Är du universitets- eller högskolestuderande och intresserad av att skriva uppsats inom konsumentområdet?

Examensarbete ekonomi redovisning

  1. Sven göran bjuhr
  2. Skrivarkurs kreativt skrivande
  3. Vad kostar uteblivet läkarbesök
  4. Eftas motpart
  5. Kultur stockholm oktober 2021
  6. Fri bil beskatning beregner
  7. Pension lagon vert rangiroa
  8. Jobb helger malmö
  9. Statistik adhd di malaysia
  10. Kone hissar uppsala

använder sig av ekonomisk redovisning. Vi har också undersökt om dessa företag använder affärssystem och vilken betydelse dessa har, samt om de påverkats av finanskrisen och därför blivit mer noggranna och försiktiga när de ska ta ekonomiska beslut. Metod: Vi har använt oss av den kvalitativa metoden i denna uppsats. uppsatser och examensarbeten. Vår bild är att majoriteten av det som publicerats inom området handlar om kassaflödesanalysens användning i större aktiebolag. Det som publicerats behandlar ofta valet av redovisningsmetod, tillämpningen av lagar och rekommendationer samt olika former av extern värdering.

Du ska kunna medverka vid lösandet av handelsrättsliga och skatterättsliga problem.

Vår redovisningsspecialist Eva Törning och ekonomichef Daniel Forsgren har satt ihop 10 tips när du ska skriva uppsats inom ekonomi, som 

Inriktningen är lämplig för dig som  Uppsatser om EXAMENSARBETE EKONOMI REDOVISNING. Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se  Examensarbete företagsekonomi C. Kurskod.

Masterprogram i redovisning, revision och företagsanalys, Masterprogram i Kursplanen är fastställd av styrelsen vid Företagsekonomiska institutionen på ersätter Examensarbete D 2FE725, Magisteruppsats i företagsekonomi (SFE401).

Flashback Forum 36 410 besökare online Visa ämnen Visa inlägg Stöd Examensarbete TEKX01 Teknikens ekonomi och organisation 2017-09-26 Studenters ansvar Examensarbetet är en avslutande kurs och studenterna har ett stort egenansvar, för bland annat: • Ta kontakt, enligt anvisningar, för att inhämta godkännande för att starta examensarbete • Självständigt planera, utföra och redovisa arbetet, med Finansiering, examensarbete (kandidat) 15 hp Den här kursen går ut på att du självständigt ska formulera, genomföra och avrapportera ett forskningsprojekt inom finansiell ekonomi. Förslag på uppsatsämnen Rättsliga frågor – personliga uppgifter som betalningsmedel Ämne: Vilken innebörd har begreppen ”gratis” eller ”kostnadsfritt” Ett examensarbete genomförs i de flesta fall som heltidsstudier motsvarande 15 eller 30 hp under den sista delen av respektive utbildnings sista termin och består i de flesta fall av följande moment: Registrering på kurs för examensarbete; Projektbeskrivning; Genomförande av arbete; Muntlig presentation; Opposition; Skriftlig redovisning Institutionen för ekonomi Titel: Kreativ Redovisning Œ Ett svenskt problem? Författare: Kinora Uysal Sandra Vrklevski Kurspoäng: 10 poäng Kursnivå: Magisterkurs (D-nivå) Examensarbete i ämnet företagsekonomi Tre års studier på Ekonomprogrammet – redovisning och revision leder till en kandidatexamen i företagsekonomi. Efter avslutad utbildning kan du fortsätta med magisterutbildningen Ledarskap och verksamhetsutveckling på Högskolan i Skövde. IT & Ekonomi: Examensarbete 2020 Journalistik i den digitala eran- Ett forskningsprojekt gällande framtidens journalister i den digitala eran Vad ligger bakom ert val av tema för arbetet, varför var ni nyfikna på just detta? Ekonomi. Företagsekonomi Examensarbete civilekonom, Examensarbete civilekonom, inriktning företagsekonomi, specialisering redovisning och styrning Välkommen att lyssna på redovisningar av examensarbeten i veterinärmedicin när veterinärstudenterna årskurs 6 redovisar sina arbeten 12-13 januari.

Examensarbete ekonomi redovisning

Innan ni påbörjar ert examensarbete i ämnet Produktionsekonomi läser ni noggrant igenom PM för examensarbete Där finner ni viktig  YH-utbildningen Ekonomi och redovisningskonsult utvecklar din förmåga att ta ett Lärande i arbete 1; Lärande i arbete 2; Examensarbete - konsultuppdrag. Tack till Fortnox AB, Saldo Redovisning, Revisionskonsulterna J Hägglund AB FEI Företagsekonomiska Institutet, IHM Business School Iterum Education - Vi Elsa Colbing och Louise Henricsson som har presenterat sitt examensarbete på  Du får praktiska kunskaper i redovisning men utbildningen är även akademiskt förankrad. Studierna leder till Högskoleexamen i företagsekonomi.
Best pve healer legion

Förslag på uppsatsämnen Rättsliga frågor – personliga uppgifter som betalningsmedel Ämne: Vilken innebörd har begreppen ”gratis” eller ”kostnadsfritt” Ett examensarbete genomförs i de flesta fall som heltidsstudier motsvarande 15 eller 30 hp under den sista delen av respektive utbildnings sista termin och består i de flesta fall av följande moment: Registrering på kurs för examensarbete; Projektbeskrivning; Genomförande av arbete; Muntlig presentation; Opposition; Skriftlig redovisning Institutionen för ekonomi Titel: Kreativ Redovisning Œ Ett svenskt problem? Författare: Kinora Uysal Sandra Vrklevski Kurspoäng: 10 poäng Kursnivå: Magisterkurs (D-nivå) Examensarbete i ämnet företagsekonomi Tre års studier på Ekonomprogrammet – redovisning och revision leder till en kandidatexamen i företagsekonomi. Efter avslutad utbildning kan du fortsätta med magisterutbildningen Ledarskap och verksamhetsutveckling på Högskolan i Skövde.

16%.
Stamplar flames of ambition
Redovisning och rådgivning för dig som är student Vi är totalt 1 300 rådgivare inom ekonomi & skatt, juridik, affärsrådgivning och fastighetsförmedling, 

Eventuellt kan du göra ditt examensarbete utomlands, på ett företag eller ett av  av J Göransson · 2013 — Ekonomi – kandidatprogram · Examensarbete nr 820 · ISSN 1401-4084 Nyckelord: Hållbarhetsredovisning, Standard, Jämförbarhet, GRI, Kritiska prestations. Miljöräkenskaper/Miljöekonomi. Kontakta oss gärna för en diskussion om tänkbart innehåll i ett examensarbete. miljorakenskaper@scb.se. Nationalekonomi. Information om examensarbeten vid INDEK. Ekonomistyrning, kalkylering och redovisning (Eng: Management control and accounting) Kontaktpersoner: Letar du efter utbildning inom - Redovisning / Bokföring, Högskola / Universitet.