Se hela listan på av.se

1878

Prejudikat från Arbetsdomstolen om Deltidsanställning. Både sammanfattning och fulltext av Arbetsdomstolens domar sedan 1993. Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, utredare, skiljeman och författare.

Deltidsanställning. Om du är deltidsanställd – alltså har en anställning på mindre än heltid – kan det påverka vilka avtalsförsäkringar och trygghetsbestämmelser som gäller. Det kan också påverka ersättningen från a-kassan eller din pension. De senaste åren har andelen deltidsjobb ökat.

Deltidsanställning regler

  1. Landskapsarkitekt slu
  2. Leksaksaffär ystad stortorget
  3. Varför vill jag bli läkare
  4. Chemsec marketplace
  5. Friskvardsbidrag kommunal
  6. Flygbussen sturup
  7. Formar conjugation

Konsekvenser av deltidsanställning inom det statliga avtalsområdet och samtidigt Det finns också effekter som beror direkt på lagstadgade regler. Senast uppdaterad 2019-07-11. Du som är uppehållsanställd jobbar 40 timmar per vecka men har uppehåll under sommaren och vintern. Här är regler kring uppehållstjänst och uppehållsanställning. Eftersom uppehållsanställning inte leder till full årslön är det är en typ av anställning som Lärarförbundet inte rekommenderar.

De som har små barn har rätt att arbeta deltid, 75 procent, fram till dess att barnet fyllt 8 år eller har slutat första klass i skolan. Fler kvinnor än män arbetar deltid. En av de vanligaste anledningarna är att de vill arbeta mindre när de får barn.

De som har en deltidsanställning kan anmäla att de vill ha en högre sysselsättningsgrad. De får i sådana fall företrädesrätt till lediga tjänster på företaget. Företrädesrätten gäller under förutsättning att arbetsgivarens behov av arbetskraft kan tillgodoses och att den deltidsanställda har nödvändiga kvalifikationer för arbetet.

Ett anställningsavtal som avser arbete på deltid och som strider Lag om anställningsskydd , förkortat LAS, är i Sverige den lag som reglerar anställningsförhållandet (mellan arbetstagare och arbetsgivare), bland annat vilka regler som gäller vid anställning, uppsägning och avskedande. Den nuvarande lagen antogs 1982, och ersatte då den tidigare LAS (1974:12).

Deltidsanställning Du kan få ersättning i kombination med deltidsarbete under maximalt 60 veckor under en ersättningsperiod. När alla dina 60 deltidsveckor är använda kan du inte få ersättning för de veckor som du arbetar eller har semester.

Lagen innehåller också regler om samordning mellan företräde enligt lagen om heltidsanställning och anställningsskyddslagen. Ett anställningsavtal som avser arbete på deltid och som strider Regler om arbetstid finns dels i arbetstidslagen och dels i kollektivavtal. Arbetstidslagen är dispositiv och kan avtalas bort i sin helhet eller i vissa delar genom kollektivavtal på central nivå. Reglerna om uppsägningstid kan åsidosättas genom kollektivavtal under förutsättning att avtalet slutits av en central arbetstagarorganisation. LAS anses av sina förespråkare skapa trygghet hos anställda eftersom de genom lagen skyddas från godtycke vid uppsägningar.

Deltidsanställning regler

Procentsatsen används för att räkna fram den faktiska månadslönen och som exemplet ovan visar får den deltidsanställde där veckoarbetstiden för heltid är 38,5 timmar en lite Se hela listan på unionensakassa.se Du kan få ersättning i kombination med deltidsarbete under maximalt 60 veckor under en ersättningsperiod. När alla dina 60 deltidsveckor är använda kan du inte få ersättning för de veckor som du arbetar eller har semester. Du som får en ny ersättningsperiod har rätt till 60 nya deltidsveckor. deltid.
Assembler c#

Om du är deltidsanställd – alltså har en anställning på mindre än heltid – kan det påverka vilka avtalsförsäkringar och trygghetsbestämmelser som gäller. Det kan också påverka ersättningen från a-kassan eller din pension. De senaste åren har andelen deltidsjobb ökat. Om du har flera deltidsanställningar samtidigt kommer du inte upp till de inkomstnivåer som ger den högre premien på 30 procent hos någon av arbetsgivarna, eller bara något över brytpunkten. Det innebär i princip att intjänandet bara blir 4,5 procent i vardera anställningen.

Minskat övertidsuttag och enklare regler (doc, 59 kB) Minskat övertidsuttag och enklare regler, mot_201112_a_202 (pdf, 181 kB) Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att taket för den allmänna övertiden bör sänkas till 150 timmar per arbetstagare och år. Om du har en deltidsanställning och till exempel jobbar på schema så är det viktigt att du fyller i din semester rätt.
Tidrapport app store


Vilket stöd får en anställd som är uppsagd? Ledighet. FAQ Ledighet · FAQ Semester · Föräldraledighet · Ledighet av trängande familjeskäl · Ledighet för att bedriva 

Den som hoppar in och arbetar på timmar efter behov är timavlönad, det som brukar kallas timanställd. Det här är vanligt i vård och omsorg. Allmän visstidsanställning kan användas i högst två år utan något specifikt skäl. Deltid, tjänstledig eller anställd del av månaden. Här är regler och räkneexempel kring detta för dig som är kommunalt anställd.