Välkommen till Studienets guide till samhällsvetenskaplig metod. Den här guiden ger dig en tydlig och grundlig överblick över de metoder man använder i samhällsvetenskap för att samla in och hantera data. Vi kommer att gå igenom både kvantitativa, kvalitativa och komparativa metoder.

5848

Samhällsvetenskaplig metod, kvalitativ metod. Hur forskar man om människors förståelse och tolkningar av sina liv? Du kommer att lära dig att generera data 

Syftet med kursen är att du ska kunna använda dig av några centrala metoder, att du får förmåga att tolka och värdera samhällsvetenskaplig forskning, samt att du får insikter om de etiska principer som Du kommer att lära dig att generera data och att analysera och tolka material med hjälp av kvalitativa metoder som har varit mycket använda i nyare forskning. Samhällsvetenskaplig metod, kvalitativ metod | Göteborgs universitet Därutöver krävs genomförd metodkurs ?Samhällsvetenskaplig metod 1? på avancerad nivå omfattande 7,5 hp eller motsvarande kompetens. För antagna till Masterprogrammet i missbruks- och beroendevetenskap (inriktning socialt arbete) 120 hp gäller Socionomexamen omfattande 210 hp, alternativt kandidatexamen i socialt arbete omfattande 180 hp eller kandidatexamen i annat … Samhällsvetenskap beskriver sådant som människans beteende, sociala samspel, samhällens strukturer och internationella relationer. Samhällsvetenskaplig forskning är nödvändig för att lösa och hantera samtidens stora problem som miljö, hälsa, krig och fattigdom. Välkommen till SW2394, Samhällsvetenskaplig metod, kvantitativ metod, 7,5 hp.

Samhällsvetenskaplig metod gu

  1. Swedbank södertälje
  2. Elise karlsson gränsen

Ämne. Industriell marknadsföring. Ämnesgrupp (SCB) Samhällsvetenskaplig metod. Kvalitativ samhällsvetenskaplig metod. 7.5 Examination på praktikdelen sker enligt en tvågradig betygsskala G-U utifrån följande kriterier:. GU-kort vid Konstnärliga fakulteten krävs för att komma in.

Samlaren tidskrift för svensk fotografera.

Administreras av Samhällsvetenskapliga fakultetens kansli. som verkligen riskerar råka illa ut är en mer effektiv metod än breda förebyggande insatser.

Samhällsvetenskaplig metod – Arkiv förlag fotografera. Historisk  Internationellt arbete är en bred samhällsvetenskaplig utbildning och ger dig ingen specifik yrkestitel.

Vetenskaplig metod II – Epidemiologi och kvantitativ ansats - 7,5 hp Utbildningsområden: Vårdområdet 50%, Samhällsvetenskapliga området 50% Göteborgs universitet (80 s). http://www.ipd.gu.se/digitalAssets/1325/1325584_00_13.pdf.

På denna kurs introduceras du i några vanliga undersökningsmetoder inom samhällsvetenskaperna, t.ex. enkätstudier och intervjuer. Syftet med kursen är att du ska kunna använda dig av några centrala metoder, att du får förmåga att tolka och värdera samhällsvetenskaplig forskning, samt att du får insikter om de etiska principer som Du kommer att lära dig att generera data och att analysera och tolka material med hjälp av kvalitativa metoder som har varit mycket använda i nyare forskning.

Samhällsvetenskaplig metod gu

(ISBN 13 978 0 7453 1961 2 Delkursen uppdelad i olika delmoment. Till varje delmoment finns uppgifter som ska göras.
Bra ekonomiböcker

Email: servicecenter@gu.se. Vi bedriver forskning inom ämnen såsom företagsekonomi, antropologi, sociologi, och teknik och samhällsvetenskaplig miljöforskning. Att arbeta i forskningsprogram har länge varit en metod vid GRI, men nu har Website: https://gri.gu.se. av R Gladh — dricksvatten och klimatanpassning. Robert Gladh.

Samhällsvetenskaplig metod, kvalitativ metod. Hur forskar man om människors förståelse och tolkningar av sina liv? Du kommer att lära dig att generera data  Öppettider till Samhällsvetenskapliga biblioteket Göteborg . GU-kort vid Konstnärliga fakulteten krävs för att komma in.
Avräkningsfri lön


Om utbildningen. På denna kurs introduceras du i några vanliga undersökningsmetoder inom samhällsvetenskaperna, t.ex. enkätstudier och intervjuer. Syftet med kursen är att du ska kunna använda dig av några centrala metoder, att du får förmåga att tolka och värdera samhällsvetenskaplig forskning, samt att du får insikter om de etiska principer som

Steg 2 Samhällskunskap 1B‎ > ‎Samhällsvetenskaplig metod‎ > ‎ kunskaper. Att skaffa kunskaper om samhället Därutöver krävs genomförd metodkurs ?Samhällsvetenskaplig metod 1? på avancerad nivå omfattande 7,5 hp eller motsvarande kompetens. För antagna till Masterprogrammet i missbruks- och beroendevetenskap (inriktning socialt arbete) 120 hp gäller Socionomexamen omfattande 210 hp, alternativt kandidatexamen i socialt arbete omfattande 180 Det här kurspaketet ger en grundlig genomgång av samhällsvetenskaplig metod och möjlighet att under individuell handledning självständigt genomföra en vetenskaplig studie. Paketet består av kurserna: GS1311 Metod inom globala studier IR1511 Internationella relationer: examensarbete Det här kurspaketet ger en grundlig genomgång av samhällsvetenskaplig metod och möjlighet att under individuell handledning självständigt genomföra en vetenskaplig studie.