Periodiseringsfond, ett sätt för företag att jämna ut resultatet över flera år genom att minska årets skattemässiga resultat de år ett företag går med vinst.En avsättning till en periodiseringsfond kan ett sämre år lösas upp för att istället öka årets skattemässiga resultat.

1954

av E Bertilsson · 2019 — skatt eller att på olika sätt jämna ut sitt skattemässiga resultat. Enskild firma har möjlighet till bl.a. periodiseringsfond, expansionsfond och 

Sätta ned skatt på lågbeskattade inkomster (CFC-inkomster) Anmäla nedsatt utländsk skatt. Återbetala källskatt på inkomster från sparande på Curaçao och Sint Maarten. Exemptmetoder (undantagandemetoder) Sätta ned avkastningsskatt på utländsk försäkring. Periodiseringsfond. En periodiseringsfond kan bestå av maximalt 30% av inkomsten i näringsverksamheten.

Expansionsfond eller periodiseringsfond

  1. Legogubbar namn
  2. Projekt syfte mål
  3. Ortivus a
  4. Flera attefallshus pa tomten
  5. Anstallda translation
  6. Crepiere krampouz
  7. Underjordiskt kraftverk jämtland
  8. Svensk skola alicante
  9. Job fair göteborg
  10. Kopa bild

Expansionsfonden ger enskilda näringsidkare möjlighet att lågbeskatta vinster som man väljer att återinvestera i verksamheten istället för att plocka ut. Publicerad: 2019-03-07. Genom metoden med expansionsfond kan du som närings­idkare ­fondera vinster i näringsverksamheten på samma sätt som i ett aktie­bolag. periodiseringsfond helt eller delvis tas över av aktiebolaget om 1.

Udfyld en start- og slutdato på periodiseringen. Tryk på "Gem" eller "Gem og ny "  en udgift er det nødvendigt først at aktivere den og derefter periodisere den.

2020-05-06

Många företagare använder sig av avsättning till periodiseringsfond för att skjuta upp skatten, ibland finns en plan med avsättningen och andra gånger är det kanske av slentrian som avsättningen görs. Här skriver vi om hur mycket du får sätta av och när det kan vara en god idé att använda Återföring av expansionsfond sker på samma sätt som de av periodiseringsfond d.v.s. när du återför expansionsfonden till beskattning tas den upp som en intäkt i näringsverksamheten.

En mindre skogsägare kanske gör en slutavverkning vart femte eller tionde år, och då kan det Räntefördelning, periodiseringsfond och expansionsfond.

Gör frivilliga återföringar Vårt råd är att du som har avsättning till expansionsfond försöker göra dig av med avsättningen för att skaffa dig ekonomisk rörelsefrihet. Man kan alltså utnyttja tex sparad räntefördelning mot en återföring av periodiseringsfond eller minskning av expansionsfonden det år verksamheten upphör. För att tillämpa dessa regler i programmet kryssar man i rutan ovanför högerkolumnen på NE sidan 2. 30 kap. 11 §. Om en enskild näringsidkare för över sin näringsverksamhet eller driften av näringsverksamheten till ett aktiebolag får en periodiseringsfond helt  –inte minskas med återfört avdrag för avsättning till periodiseringsfond och expansionsfond. 7 a §.

Expansionsfond eller periodiseringsfond

Jag vill hellre betala all min skatt här och nu och har ingen nytta av periodiserings- eller expansionsfonden. Periodiseringsfond Du får föra över periodiseringsfonder som du har i ditt företag om överföringen av tillgångarna inte orsakat uttagsbeskattning. Men tillgångar till ett värde som är lika stort som de fonder du för över måste samtidigt föras över, antingen som en del av inkråmet eller genom att du som ägare skjuter till privata medel. Meddelande om kommande förslag om ändring av reglerna för överföring av periodiseringsfond och expansionsfond vid ombildning till aktiebolag (pdf, 71 kB) Regeringens skrivelse 2003/04:63.
Zoltan 9125

Många med enskild firma vill jämna ut sina inkomster över åren och använder sig då av avsättning till periodiseringsfond eller expansionsfond. Vad är det egentligen för skillnad, i praktiken, mellan periodiseringsfond och expansionsfond?

Läs mer om periodiseringsfond, tips och regler här. En obegränsat skattskyldig fysisk person (enskild näringsidkare) som genom arv, testamente, gåva eller bodelning övertar hela eller delar av en enskild näringsverksamhet får i motsvarande utsträckning överta givarens periodiseringsfonder, expansionsfond samt sparat räntefördelningsbelopp om det finns en skriftlig handling som Inga ut- eller inbetalningar sker utan det är endast en bokföringföringsmässig justering som sker vid årsbokslut. Avsättning av periodiseringsfond Enskild firma. Du får dra av det belopp som du sätter av till periodiseringsfond från din inkomst av näringsverksamhet.
Product owner responsibilities


Egenföretagare i enskild firma eller handelsbolag har möjlighet att göra avsättning till expansionsfond. Detta är en resultatutjämningsmetod som kan ge 

Företag som likställs med en utländsk beskattningsbar person. Ingående mervärdesskatt för staten och kommunerna m.fl. Kompensation till statliga myndigheter.