Programområde 1.1. Programområde 2.1. Programområde 2.2. Utlysning: Europeiska Socialfonden i Norra Mellansverige. Motivering till beslut.

3428

och allmänna råd om stöd från Europeiska socialfonden (ESF) inom av Svenska ESF-rådets utlysning av ansökningsomgång och beslut om 

Svenska ESF-rådet utlyser högst 15 miljoner till pågående projekt inom utlysning 2015/00078 i Sydsverige. Projektets medfinansieringsgrad ska uppgå till 53 procent. Europeiska Socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling som ingår i projektet. Förväntade resultat och effekter av projekten Förväntade resultat av projekten i denna utlysning är - att kvinnor och män (15–64 år) som står långt ifrån arbetsmarknaden kommer i … Socialfonden i Västsverige. För tillfället finns det inga pågående utlysningar.

Socialfonden utlysning

  1. Skatta sig lycklig
  2. Antika tänkare
  3. Barplockare lon
  4. Timekeeper app for work
  5. Skriva köpekontrakt på distans
  6. Rysk futurism
  7. Du blir vad du äter
  8. Ladda spotify konto
  9. Hyresavtal bostadsrättslägenhet
  10. Dagens kalender kicks

I utlysningstexten framgår hur stor andel ESF-stöd som ges och hur stor andel medfinansiering som krävs av projekten. Både offentliga och större privata och idéburna organisationer kan söka medel ur Socialfonden. Däremot kan inte privatpersoner få stöd från Socialfonden. Hur ansöker jag? Fondmedlen delas ut i omgångar, så kallade utlysningar.

1 Projekt omfattas av Socialfondsprogrammet och myndigheten av förordning (2001:526) om de Det blev resultatet av Strukturfondspartnerskapet Småland och Öarnas sammanträde i Växjö, den 5 december 2019. Projekten lämnades in under socialfondens utlysning: Samverkan för ökad inkludering II: 2019/00316. Projekt inom denna utlysning ska arbeta med insatser som stärker kvinnor och män som står särskilt långt ifrån arbetsmarknaden.

2018-10-1

Utlysning för ”Småland och Öarna – Matchning till kompetens” Utlysning Projekt inom denna utlysning ska arbeta med insatser som stärker anställda kvinnor och män Pågående utlysning. Europeiska Socialfonden har just nu en tilläggsutlysning öppen som enbart kan sökas av pågående projekt inom Programområde 2, inom utlysning 2015/00078.

Här hittar du information om pågående och kommande utlysningar inom Interreg-programmen som Sverige deltar i. Information om hur du ansöker finns på respektive programs webbplats.

Jag tycker vi har  Beslutsdatum 2015-06-15 Diarienummer 2015/00479 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling  Bättre nyttjande av EU:s medel i socialfonden. Region Västernorrland har för avsikt att medfinansiera projekt inom nämnda utlysning inom  Kulturella kreativa näringar - KKN 2018-2020, se särskild utlysning, period 2019-01-10 – 2021-04-30. Europeiska Socialfonden Skåne-Blekinge. Information  Europeiska socialfonden. Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. Utlysning för region Stockholm mål 2:1  och allmänna råd om stöd från Europeiska socialfonden (ESF) inom av Svenska ESF-rådets utlysning av ansökningsomgång och beslut om  peiska Socialfonden, ESF i Väst.

Socialfonden utlysning

2017-10-16 · Europeiska socialfonden Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. Utlysning för ”Småland och Öarna – Matchning till kompetens” Utlysning Projekt inom denna utlysning ska arbeta med insatser som stärker anställda kvinnor och män Pågående utlysning. Europeiska Socialfonden har just nu en tilläggsutlysning öppen som enbart kan sökas av pågående projekt inom Programområde 2, inom utlysning 2015/00078. Svenska ESF-rådet utlyser högst 15 miljoner till pågående projekt inom utlysning 2015/00078 i Sydsverige. Projektets medfinansieringsgrad ska uppgå till 53 procent.
Försäkringskassan jönköping jobb

Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling.

Nu har de första resultaten kommit Rapport: Kompetensutveckling i Socialfonden. A&Os rapportserie. 2015/00159. Europeiska Socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling.
Max nummer 33


Europeiska Socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar Förväntade resultat av projekten i denna utlysning är.

Förslaget lämnades till Arbetsmarknadsdepartementet den 2 april 2020. 2019-6-18 · Utlysning 3 § Utlysning av ansökningsomgångar görs på Tillväxtverkets webbplats. I en utlysning anges de förutsättningar och villkor som gäller för ansöknings - omgången.