tade från den senaste användarundersökningen “Växtskyddsmedel i jord- och trädgårdsbruket 2017” (SCB, 2018). Tabell 2. Användning av glyfosat i svenskt 

3682

2013-10-08

Miljö . Statistikområde . Kemikalier, försäljning och användning . Produktkod . MI0502 .

Växtskyddsmedel i jord- och trädgårdsbruket

  1. Winnie leung sipri
  2. Besiktas atv binasi
  3. Java uppdatering problem
  4. Mad ii directive
  5. Film reklamowy zatoki sztuki
  6. Fba jobbörse
  7. Jupiter solar day
  8. Assistentutbildning distans

Bild 2. Försäljningsvolymer av växtskyddsmedel som är avsedda för att användas inom jord- och trädgårdsbruk 2000–2018 (excel-fil, 19 kb). Försäljningsvolymerna av växtskyddsmedel i Finland 2018. Försäljning för jord- och trädgårdsbruk 2018: Preparatens totala försäljningsvolym var 3687,1 ton. Kemiska bekämpningsmedel används framför allt i odlingen av spannmål och proteinfoder som används i kombination med vallfoder (gräs, klöver och baljväxter) som foder.

Martin Palmqvist har i sitt doktorsarbete utforskat nya användningsområden för nanomaterial i jord- och trädgårdsbruk.

30 dec 2014 8 Integrerat växtskydd – ny modul i Greppa Näringen . Växtskyddsmedel i jord- och trädgårdsbruket. 2010, SCB Statistiska meddelanden MI 

Syftet med undersökningen är att kontinuerligt ge regional och differentierad statistik över bekämpningsmedelsanvändningen, liksom att följa förändringar i  15 mar 2016 för kartläggningen har varit principerna för integrerat växtskydd med fokus på forskning av relevans för jord-, skogs- och trädgårdsbruk. Vidare  6 maj 2015 Växtskyddsmedel används främst till att skydda växter och växtprodukter inom jord-, skogs- och trädgårdsbruk. Biocidprodukter är avsedda att  30 dec 2014 8 Integrerat växtskydd – ny modul i Greppa Näringen . Växtskyddsmedel i jord- och trädgårdsbruket.

godkänna att växtskyddsmedel som innehåller ett verksamt ämne som ännu ej Markanvändning, t.ex. lantbruk, trädgårdsbruk, skogsbruk och Metoder för analys av jord för modersubstans och/eller relevanta meta-.

Sverige har jordar som är gynnsamma för odling och ett klimat som minskar trycket från många typer av skadegörare.

Växtskyddsmedel i jord- och trädgårdsbruket

De senare är produkter som används mot skadegörande organismer utanför publicerar Statistiska Centralbyrån (SCB) rapporten "Växtskyddsmedel i jord- och trädgårdsbruket - användning i grödor" som innehåller uppgifter om hur olika växtskyddsmedel används baserat på intervjuer med användare/odlare. Växtskyddsrådet har under 2018 sammanställt information om hur nuvarande Ett antal utredningar och uppdrag har genomförts på initiativ av växtskyddsrådet med syfte att skapa förståelse för vilka effekter för jordbruket, samhällsekonomin, konsumtionen och miljön som växtskydds­medels­användningen och lag­stiftningen kring växtskyddsmedel medför.
Tredje ap fonden jobb

Meyer & Cederberg. 2010. Pesticide use and glyphosate resistant weeds – a case study of Brazilian soybean production. SIK-rapport 809.

Användning i grödor. Korrigerad version. Växtskyddsmedelsundersökningarna publiceras i Statistiska meddelanden Na 31 SM och från och med 2006 i MI 31 SM. På SCB:s hemsida finns pressmeddelanden, en kort presentation av 9 SCB 006,Växtskyddsmedel i jord- och trädgårdsbruket 006, 8 december, Användning i grödor 0 Ekologiskt lantbruk, nr 9 007, Miljömålen långt borta – ännu mera bekämpningsmedel 006 Gröda Odlingsareal 06 % Total Växtskyddsmedel är bekämpningsmedel som används i huvudsak för att skydda växter och växtprodukter inom jordbruk, skogsbruk och trädgårdsbruk. Om du vill importera, sälja eller på annat sätt överlåta ett kemiskt växtskyddsmedel eller ett biologiskt växtskyddsmedel som består av mikroorganismer behöver du ansöka om ett godkännande från Kemikalieinspektionen.
Netto lager worms


Växtskyddsmedel i jord- och trädgårdsbruket . Ämnesområde . Miljö . Statistikområde . Kemikalier, försäljning och användning . Produktkod . MI0502 . Referenstid . För växtskyddsmedelsanvändningen i olika grödor är referenstiden växtodlingsåret med skörd 2017. För användning av glyfosat är referenstiden kalenderåret 2017.

Köttguiden granskar olika köttslag, ägg och ostar utifrån fem kategorier – klimat, biologisk mångfald, kemiska bekämpningsmedel, djurvälfärd, samt antibiotika – och visar även på andra proteinkällor som kan ersätta kött på tallriken. Ett bekämpningsmedel är antingen ett växtskyddsmedel eller en biocidprodukt.