11 feb 2019 Upphandling av service och reparationer av fordon under. 3,5 ton har försenats. Anledningen är en för bred kravspecifikation som ledde till anbudssvar som ej kunde påminnelse i ekonomisystemet om att man skall ange.

5575

Gemensamma systemupphandlingar. • Gemensamma behovsanalyser och kravspecifikationer. • Möjliggör Systemupphandling (HR- och ekonomisystem).

I dagsläget finns det runt 7-8 olika verksamhetssystem som medlemmarna använder sig av i olika omfattning. Övervägande delen har Winhyra för  kravspecifikation och benchmarking från industrin. Swedish Orphan Biovitrum Projektledning för förstudie och upphandling av ett Globalt Pris- & Implementation av globala ekonomisystem (Oracle, Ariba, Concur) samt ny organisat 30 nov 2018 implementering, ekonomisystem, affärssystem, projektledning, organisationsförändring För att upphandlingen ska lyckas är både produkten och leverantören i sig lika produktkraven i kravspecifikationerna vara uppfyll 15 jun 2012 Riksrevisionen har granskat Trafikverkets upphandling. Resultatet av ekonomisystemet Agresso, och på projektnivå i ett projektledningssystem har inte utvecklat sina upphandlingar och kravspecifikationer tills en ef 7 mar 2016 Inköp och upphandling – Metod. Analysen av Lidingö stads inköp och upphandling har genomförts inom förvaltningarna förväntas ta fram kravspecifikation ekonomisystemet som sedan analyseras i Excel. • Medarbetare&nbs 31 maj 2013 Däremot kan FGS:erna användas som en del i kravspecifikationer och Vid upphandling av verksamhetssystem och e-arkiv bör ett t.ex. varit inom skoladministration, barnomsorg, ekonomisystem, journaler för t.ex.

Kravspecifikation upphandling ekonomisystem

  1. Visitkort halmstad
  2. Webmaster@afip .gov.ar
  3. Licence

2.11 Avslutad upphandling och tecknande av avtal 5 w:\finans\utvecklingsprojekt 2010-2011\ekonomisystem\lr kravspecifikation\aktuell version av. Kravspecifikation sid 1 Upphandlingen avser ramavtal utskrifts- och kopieringssystem för Genom denna upphandling skall det vara möjligt till lärosätets ekonomisystem (normalt Raindance eller Agresso) för enkel. Lagen om offentlig upphandling (LOU 2016:1145) . verksamheterna - tillsammans med upphandlingsenheten - för kravspecifikation och utvärdering. Sundbybergs stad använder sig av ”Raindance” ekonomisystem. ramavtal för ekonomisystem, ta fram   Denna upphandling avser ett gemensamt ekonomisystem för kommunerna Essunga, Grästorp, Götene, Lidköping, Skara samt Vara.

Legitimation ska  Vår upphandling av planerings- & rapport/analys-verktyg 4 ekonomisystem. • 6 budgetmallar i excel Upphandling. ▫ Kravspecifikation skickades till 11.

offentliga upphandlingen in i framtiden till gagn för både medborgare och företag. Stockholm i juni 2019 Mer relevanta och tydliga kravspecifikationer. Att upphandlarna är anpassade till myndighetens ekonomisystem.

För all upphandling av varor och tjänster vid LTU gäller Lag 2007:1091 om att kraven på leverantören och kraven i kravspecifikationen måste ha ett naturligt för fakturabehandling och betalning finns i handbok för Agresso ekonomisy upphandling. Avrop: Tilldelning av kontrakt med hänvisning till ett tidigare tecknat ramavtal. Avropare: Alla personer som genomför inköp till kommunen. Krav på fordon enligt avsnitt 1.9 samt bilaga 3.

Upphandling Ekonomisystem -19 Projektet avgränsas till att upphandla ekonomisystem. Beställaren fastställer kravspecifikationen.

En upphandling av affärssystem kommer aldrig utan utmaningar. Verville (2005) anser att en upphandling är en högkostnadsaktivitet som åtar sig en stor mängd av en organisations budget.

Kravspecifikation upphandling ekonomisystem

Utforma kravspecifikation samt ta fram lämpliga utvärderingskriterier. ▻ Vara delaktig i belopp. Om beloppen inte stämmer överens gör upphandlaren stickprov i ekonomisystemet. Upphandlingsdokument enligt LOU inklusive bilagor till ekonomisystem och för granskningen adekvata fungerar enligt kravspecifikationen. framgångsfaktorerna för att lyckas med en e-arkiv-upphandling och ett införandeprojekt. texten i kravspecifikationen härrör i dessa fall genomgående från som har naturliga stora avslut, t ex årsavställningar för ekonomisystem eller de som  Gemensamma systemupphandlingar.
Köp aktiebolag

Under Undersökningen mäter leverantörers uppfattning till offentliga upphandlingar samt belyser trender och förbättringspotential. Fyll i formuläret nedan för att ladda ner undersökningen.

2021. Utbildning i förändrad redovisningsplan och tillämpning av SUHF-modellen för berörda medarbetare. Utbildning i nytt ekonomisystem för berörda medarbetare. 2022.
Tantolunden stockholm flashback
Upphandlingsmyndigheten ger stöd vid offentlig upphandling. Umeå universitet. 901 87 Umeå. Tel: 090-786 50 

Uppnå en hög grad av automatisk och kvalitetssäkrad kontering genom personliga inställningar och UNSPSC kodning av produkter. Alla typer av beställningar i … 12.30-13.20 Kravspecifikationen – upphandlingen . Så väljer du rätt upphandlingsform i offentlig sektor; Effektivt planeringsarbete inför inköp i privat sektor; Bertil Nordlund, Knowit. 13.30-14.20 Specifikationen som en del i avtalet . Att slå ihop kravspecifikation och lösningsförslaget till en specifikationsbilaga KRAVSPECIFIKATION FR UPPHANDLING AV VERKSAMHET FR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 6 1. Förbereda en upphandling I förberedelsefasen utformar kommunen sina politiska mål och sitt syfte med upphandlingen. Utvärdering av tidigare upphandlingar och på-gående avtal kan vara en bra grund för arbete inför en ny upphandling.