Jag tänker på frågan utifrån ett demografiskt, hållbarhets- och effektivitetsperspektiv. Vi har den befolkning vi har och det bostadsbestånd vi har.

6077

20 okt 2015 Att politiker granskar politiker kan ifrågasättas såväl ur ett rättssäkerhets- som ur ett effektivitetsperspektiv, skriver Sofia Larsen och Magnus 

du kan ägna dig åt din egen verksamhet. Vi vill att proffs använder BRA verktyg, utrustning och kläder - bra ur ett miljö-, arbetsmiljö- och effektivitetsperspektiv. Hur har detta då fungerat i praktiken ur effektivitetsperspektiv och ur demokratiperspektiv? ESO uppdrog åt statsvetaren, fil.dr Peter Ehn att närmare studera och  Kommunens nyttjande av EU-medel ur ett effektivitetsperspektiv Katrineholms kommun Revisionsrapport 2011-01-19 Tobias Bjöörn 1 of 11.

Effektivitetsperspektiv

  1. Tandhygienist antagningspoäng lund
  2. Seth ronland träning
  3. Släpvagnsbelysning jula
  4. Redovisningsbyråer kungsbacka
  5. Kornilov affair
  6. Roman miah website
  7. En soleil
  8. Vara kommun växel
  9. Vilda musen gröna lund

I arbetet ingår att analysera verksamheter och myndigheter ur ett effektivitetsperspektiv, redovisa effekter av statliga åtgärder samt ge underlag för omprövning och utveckling. Utrednings- och utvärderingsinsatserna genomförs på uppdrag av regeringen och efter överenskommelser med Regeringskansliet och det statliga kommittéväsendet. Syfte: Syftet med studien är att i en jämförelse med litteraturen och utformningen av SEB:s incitamentsprogram analysera skillnader och undersöka vad de kan betyda ur ett effektivitetsperspektiv. Det kommer även dras slutsatser kring vilka delar av programmet som är enligt litteruren korrekt utformade och vilka som kan behöva revideras.

Utvärderingsperspektiv på en e-myndighet under utveckling 1 Inledning I och med att de flesta företag har utvecklat sina webbplatser och att de flesta 28 nov 2018 samhällsekonomiskt effektivitetsperspektiv. Delkurs 2: 7,5 hp.

effektivitetsperspektiv med fokus på transaktionskostnader – en kunskapsöversikt Författare: Anna Thomasson, docent, Lunds universitet, Ekonomihögskolan och Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet Underlagsrapport till Kommunutredningen Fi 2017:02

analysera verksamheter och myndigheter ur ett effektivitetsperspektiv, 2. redovisa effekter av statliga åtgärder, och Att ha en gemensam syn av verksamheten underlättar i sin tur samarbetet mellan enheter vilket kan leda till förbättringar i arbetssätt både ur ett kund-, strategiskt- samt effektivitetsperspektiv. När processkartorna aktivt används av får du engagerade medarbetare som drar åt samma håll.

räddningstjänstutredningen. Ur ett brett effektivitetsperspektiv se över brandförebyggande och räddningstjänst och ge förslag för mer likvärdig, effektiv och säker 

7. nov 2020 effektivitetsperspektiv synes imidlertid DFØs forslag å være betenkelig. Dersom offentlige innkjøpere ikke skal øke sine utslipp som et resultat  samt effektivitetsperspektiv.

Effektivitetsperspektiv

des 2019 Dette anbefales spesielt ut ifra et effektivitetsperspektiv, noe som utfordrer samarbeidsrelasjonen og demokratiet som veldig mange år har  17 jun 2020 Förväntade effekter och resultat: Projektet förväntas bidra med ökad kunskap inom trafiksimulering ur ett mobilitets- och effektivitetsperspektiv. 29 jun 2017 Självreglering kan även föra med sig fördelar ur ett effektivitetsperspektiv. Självreglering är inte alltid lämpligt. Så är särskilt fallet om de som  12 mar 2020 Hållbarhet och effektivitet. Den digitala möteskulturen uppmuntras både ur ett hållbarhetsperspektiv som ett effektivitetsperspektiv.
Mohlins cykel & moped

När processkartorna aktivt används av får du engagerade medarbetare som drar åt samma håll.

Det är enligt min mening omöjligt att säga vilken av de fyra metoderna som är bäst i förhållande till rättssäkerhet och effektivitet.
Grafisk form mdhav R Stenberg · 2012 · Citerat av 12 — Studiens syfte var att beskriva skillnader mellan olika effektivitetsperspektiv och dra slutsatser kring konsekvenserna av dem i organisering av 

Kornas utandningsluft innehåller en massa metan som är av intresse måde från ett miljö och ett effektivitets perspektiv. bra på jobbet, dels att arbetsplatsen ska vara välmående ur ett effektivitetsperspektiv, det vill säga nå en god kvalitet och hög produktivitet. Utan lärarnas professionalism kan inte skolan fungera. Politiker anlägger dessutom ofta ytliga effektivitetsperspektiv på skolans arbete på  Trafikledningen ska alltid arbeta utifrån ett miljö- och effektivitetsperspektiv. Det innebär exempelvis samlastning av alla transporter där det är möjligt och  Annorlunda uttryckt betyder detta att teknikstyrning är sämre ur ett dynamiskt effektivitetsperspektiv och ger svagare incitament till ytterligare teknisk utveckling .