Studiematerial alkohollagen Instudering inför kunskapsprov i alkohollagen enligt 8 kap 12 § alkohollagen (2010:1622) Kristianstads kommun 2020-04-03 Materialet är bearbetat utifrån ursprunglig källa sammanställd av Örebro kommun . 2 Innehållsförteckning

7605

Du som bedriver verksamhet med alkoholservering eller provsmakning ska göra det på ett ansvarsfullt sätt. Du behöver därför ha kunskap om och förståelse för de regler som styr alkoholpolitiken.

2021-01-31 Kunskapsprovet på alkohollagen är framtaget av Folkhälsomyndigheten och sker via dator genom att man fyller i ett svarsformulär. Proven finns tillgängliga på tre språk, svenska, engelska och franska. Du kan också läsa om vad alkohollagen säger om Kunskapsprov. Avgift för att göra provet.

Kunskapsprov alkohollagen övningsprov

  1. Oxana khrapova
  2. Iban infoscore forderungsmanagement

upphör att gälla. 2. Anmälan om detaljhandel med och servering av öl enligt 5 kap. 6 § eller 6 kap.

Proven finns tillgängliga på tre språk, svenska, engelska och franska.

Vi har utbildningen för dig när du söker serveringstillstånd. Som registrerad användare får du tillgång till över 200 frågor. Frågorna är väldigt lika kommunens kunskapsprov. Du kan även ladda ner vår app från App Store eller Google Play. Utbildningen kostar 1 500 kr exkl moms och du har tillgång till den i ett år.

hos Borås Stad. Sökanden får göra två omprov. Tre underkända prov ger avslag på ansökan.

2.3 Kunskapsprov Enligt 8 kap 12 § andra stycket ska den sökande kunna påvisa att hon har tillräcklig kunskap om alkohollagen och dess föreskrifter för att kunna utföra servering i enlighet med lagen. Kunskapsprovet är en del av bedömningen och handläggningen av alkoholtillstånd.

Se 1 kap. 3-6 §§ samt Statens folkhälsoinstituts kommentarer till bestämmelsen. 1.2. Vilket mått används i alkohollagen för att ange alkoholhalt? a) Viktprocent b) Volymprocent 1.2. Svar: b, volymprocent 1.3.

Kunskapsprov alkohollagen övningsprov

Taxan gäller från och med den 1 januari 2018 . Fastställd av Täby kommunfullmäktige 2017-10-02, § 90 med stöd av 8 kap 10 § Alkohollagen (2010:1622), Beslut fattat av Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddnämnd 2017-06-14, § 37, Dnr: SRMH 2017-000744.1140 .
Kari levola instagram

Beslutade av Socialnämnden 2016-12-15 . Box 26, 663 21 Skoghall, besöksadress Mörmovägen 5, tel054-51 50 00, fax 054-51 31 19 bankgiro 112-8222, org nr 212 000-1793, kommun@hammaro.se, . www.hammaro.se Detta innebär bland annat att den som söker tillstånd ska ha kunskaper i alkohollagen. Kunskapsprov.

Kunskapsprov för Moped klass I - behörighet AM - Trafikverke .
Liten bebis gråter


Restaurangutbildarna tillhandahåller en specialanpassad utbildning i alkohollagen för dig som ska söka serveringstillstånd och behöver skriva kommunens kunskapsprov. Vi är unika i det fallet att utbildningen sker genom vår portal www.restaurangutbildarna.se. .

KRÖGARKURS – INTENSIVKURS.