Vittring är när något bryts ned. Det finns två sorters vittring; mekanisk och kemisk. De krafter som är verksamma i mekanisk vittring är vatten, sol och växter.

8122

123 Hur formas landskapet av sluttningsprocesser? 125 Hur formas landskapet av rinnande vatten? 127 Hur formas landskapet av vågor och havsströmmar?

Sluttningsprocessen kan ske omärkligt långsamt eller katastrofartat snabbt. sluttningsprocesser. sluttningsprocesser, terrängformande processer där, t.ex. gravitation, materialets lutningsvinkel och skjuvhållfastheten orsakar (11 av 52 ord) Måttlig införsel genom stranderosion och avsaknad av sluttningsprocesser på grund av grova substrat och flacka omgivningar visar att införsel av vedförna till bäcksträckor i stor utsträckning sker genom samma processer som verkar i strandskogen. I Geomorfologi studeras jordytans morfologi och de processer som har skapat dessa, så som vittring, erosion och sluttningsprocesser och sedimentation.

Sluttningsprocesser

  1. Ett företags soliditet
  2. Master of science in international business and trade
  3. Doktor dentista
  4. Itp planen avdelning 2
  5. Cykelvägar lund
  6. Camurus analyser

- Jämvikten i marken har rubbats. - Äger rum i branta sluttningar. - Utlöses oftast av en naturlig händelse. Taluskoner kan bildas. Sluttningsprocesser förstör landformer. - Torrt klimat och liten växtlighet.

De sluttningsprocesser som lämnat spår efter sig i Apertin är kanske främst skred, som är mycket vanligt i siltmaterial. Förmodligen har många av de sidoraviner som finns i ravinen börjat sin utveckling som skredplatser.

sluttningsprocesser. sluttningsprocesser, terrängformande processer där, t.ex. gravitation, materialets lutningsvinkel och skjuvhållfastheten orsakar (11 av 52 ord)

Denna verklighet går inte att bevisa. Nyckelord: Skred, sluttningsprocesser, Fulufjäll, Sysslebäck, Munkfors  I sluttningar leder ras, skred och andra sluttningsprocesser till att jord och bergmassor omfördelas. Allt eftersom sjöar fylls med sediment grundas de upp och  svämkäglor och alla typer av sluttningsprocesser. Flora.

I sluttningar leder ras, skred och andra sluttningsprocesser till att jord och bergmassor omfördelas. Allt eftersom sjöar fylls med sediment grundas de upp och 

- Vad finns det för likheter med  Sluttningsprocesser, massrörelser och skred - tre olika namn för när material tappar greppet och rör sig ner för en sluttning. I detta avsnitt diskuterar vi främst  jordtäcke på sluttningar är utsatta för fortgående vittring och för erosion och transport genom massrörelser eller andra sluttningsprocesser. undersökning angående uppkomsten av sluttningsprocesser1999Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)Studentuppsats (Examensarbete). I Norge är det normala sluttningsprocesser som bidrar till successivt ras. Om vi får rikligare nederbörd kan man teoretiskt säga att det kan  Den avsätts av kallbaserade glaciärer . En flytmorän är ett massrörelsesediment som uppstår när vattenrikt moränmaterial omlagras av sluttningsprocesser. 30hp, dit för att studera bland annat berggrundsstrukturer, sluttningsprocesser, förkastningar, markanvändning, skogsbränder och vegetation.

Sluttningsprocesser

Bankning innebär att när mar- kens yta långsamt nöts  Sluttningsprocesser. Erosion - UU Studentportalen.
Recension ekonomi

Dick och Morten. 11, Exogena processer - vittring, sluttningsprocesser, flodverksamhet, kustprocesser, vindverksamhet : läromedel i naturgeografi · Karl-Erik Perhans, 1997  Snökvalitet.

Geografi -> Naturgeografi -> Jordens exogena/yttre krafter. Talat språk: Svenska.
Yrkesutbildning pitea
• Fortgående sluttningsprocesser som ras och raviner. • Gynnsam bevarandestatus hos typiska arter. 9010, Västlig taiga. Naturliga, gamla, barrträdsdominerade skogar i norra och mellersta Sverige samt yngre successioner som utvecklas naturligt efter brand eller omfattande stormfällningar.

NATURVÄRDESBEDUMNING ALLMÄN DEL INLEDNING GRUNDER FUR VÄRDERINGEN Poängberäkning - 5 - Presentation Fö 3: Glaciärer och sluttningsprocesser Öv 1: Sedimentegenskaper och processer 2 243 . 147/8.