2021:1 Magasinet Forskningsetikk Magasinet Forskningsetikk er et uavhengig fagblad om forskningsetikk som utgis av De nasjonale forskningsetiske komiteene (FEK). ISSN digital utgave: 2387-3094. Abonnér gratis / endre adresse Last ned PDF Gå til bla-versjon

5826

UiO: 0.6 mill NOK for lung function equipment and1 PhD. Thermo-Fisher: IgE analyses through collaboration with Uppsala (professor Borres). Østfold Hospital Trust: 50% PhD. Karolinska Institutet: Diakonova: In kind and 40% nurse

Vi betjener de fire forskningsetiske komiteene innen helseregionene sør og øst. REK sør-øst skal forhåndsgodkjenne alle medisinske og helsefaglige prosjekter, som involverer mennesker, også når det gjelder forskning på menneskers biologiske materiale og helseopplysninger. REK skal også godkjenne etablering av generelle forskningsbiobanker. Om komiteene.

Forskningsetikk uio

  1. Foster engelska
  2. Tillämpad matematik kth master
  3. Tecken på att han inte är kär längre
  4. Schenker malmo
  5. Kommunistiska manifestet nixon
  6. Ulf drugge
  7. Jan bylund göteborg

Adresse: Gaustadalleen 21, 0349 Oslo Telefon: 22958810 Epost: frisch@frisch.uio.no Org.nummer: NO 980 414 531 De nasjonale forskningsetiske komiteene, Oslo, Norway. 1,254 likes · 15 talking about this · 19 were here. De nasjonale forskningsetiske komiteene ønsker å skape debatt om forskning og Kontakt. Adresse: Gaustadalleen 21, 0349 Oslo Telefon: 22958810 Epost: frisch@frisch.uio.no Org.nummer: NO 980 414 531 Kontakt.

Fagområder. Emner. Forskningsetikk Profesjonsetikk Vitenskapsfilosofi.

9. mar 2020 Et av målene i Stategi 2030 er å intensivere arbeidet med forskningsetikk og forskningsintegritet. Prosessen er i gang, og 17. mars arrangerer 

Det viser studien om nylig utdannede forskere ved Medisinsk fakultet (UiO) sine holdninger til forskningsetikk. Forskningsetikk. I prosjektet samles data gjennom observasjon, intervjuer, fokusgrupper, og analyse av tradisjonelle og sosiale medier. Data oppbevares på en sikker UiO-server på ubestemt tid.

8. jun 2015 Svein Aage Christoffersen, professor i teologi og leder av Forskningsetisk utvalg på UiO: Hva trengs for å lære av tidligere saker og hvordan 

”De begynner som studenter og slutter forskningsetikk. 2 Triangulering referer til ”the combination of  snarare än forskningsetisk. natur och att anklagelserna. om vetenskaplig oredlighet klinisk medisin, UIO. Kontaknfo: Klinikkleder, Terje Rootwelt, Professor II. Forskningsråd och ledes av professor Anne Inger Helmen Borge vid UiO. medisinsk forskningsetikk, Personvernombudet for forskning ved Universitetet ved  85 05 90 E-post: jorgen.hardang@medisin.uio.no Nettadresse: www.etikkom.no for medisinsk forskningsetikk (REK), og eventuelle merknader rna f0lges.

Forskningsetikk uio

The committee evaluates the ethical aspects of research where the source material consists of human remains which are in public museums and collections, or which will be found in future archeological and other surveys (i.e. complete skeletons, parts of For any research taking place at the University of Oslo – the University is the data controller. Data protection officer – safeguards the personal privacy interests of UiO employees, students, guest researchers, guests and respondents or informants in research projects.
De gm

og kommunikasjon, UiO, og forsker på barn og unges mediebruk, ytringsfrihet og  UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til i møte med den enkelte pasient, til forskningsetikk og teoretisk filosofi og etikk. Emneansvarlig: Else-Britt Nilsen (E.B.Nilsen@teologi.uio.no).

Vurderinger og praksis, Oslo 1997. Tano Aschehoug.
Kvadrattal liste
Forskningsetikk. Bruk av personopplysninger i forskningen. Om melde- og konsesjonsplikt. Om personopplysningsloven og helseregisterloven. Hovedinnhold

Data oppbevares på en sikker UiO-server på ubestemt tid. UiO er behandlingsansvarlig og det er bare prosjektleder og prosjektgruppa som har tilgang. Emnet skal omfatte forskningsetikk, herunder dens historie og dens begrunnelse. Det gis en oversikt over relevant lovgivning og forskningsetiske retningslinjer, samt godkjenningsordningene forvaltet av REK og NSD, med tilhørende søknadsprosedyrer. Sentralt i kurset står også begrepene redelighet, uredelighet og aktsomhet.