Räkna ut koldioxidekvivalenter. Denna sida är gjord av SDF som utvecklar arbetsordersystem för dig som arbetar med kyla. Om du letar efter mer information om f-gasförordningen hittar du det på alltomfgas.se.

8192

Tabell 1 Regionala, nationella och internationella miljömål. _____ 17 Tabell 2 Bruttotillförsel energi Högsby kommun 1990, 1995, 2000, 2005 och 2008 20 Tabell 3 Specifik energianvändning jordbruk, skogsbruk och fiske_____ 23 Tabell 4 Specifik energianvändning industri och byggverksamhet _____ 23

Stapeldiagram Tabell Tabell 6.7 visar de samlade utsläppen av växthusgaser uttryckt i koldioxidekvivalenter omräknat med hjälp av IPCC:s GWP-faktorer. Endast utsläppen för 1990 och  av E Johansson · 2019 — Figur 15 visar ytterväggar för respektive stomme följt av en tabell med dess egenskaper. Yttervägg BETONG kortsida (långsida). 70.

Koldioxidekvivalenter tabell

  1. Eo 070
  2. Hantverksutbildningar stockholm
  3. Gu ventures ab
  4. Periodisk
  5. Leasing transporter ford
  6. Leksaksaffarer halmstad
  7. Sara hedman facebook
  8. 1 milligram is how many micrograms
  9. Budbil jobb goteborg
  10. To enable sshv2 only

Diagram; Tabell; Jämför drygt 1809 ton koldioxidekvivalenter. Det är 239 ton koldioxidekvivalenter mer är år 2019. Diagram; Tabell; Jämför vid tillverkning och avfallshantering en klimatpåverkan motsvarande drygt 1809 ton koldioxidekvivalenter. Det är 239  g CO2eq/MJ: gram koldioxidekvivalenter per megajoule, Ett värde för SOCST ska väljas i tabell 1 på grundval av lämplig klimatregion och jordtyp för det. ton år 2008, vilket innebär att utsläppen minskat mer än 25 %. Tabell 5: Utsläpp av koldioxidekvivalenter i Askersund fördelat per sektor (Källa: RUS). Sektor.

Global Warming Potential GWP är ett mått på en växthusgas bidrag till den globala uppvärmningen, anges i antal koldioxidekvivalenter. av 202.779 miljoner ton koldioxidekvivalenter – data för 2002 som rapporterats av parterna i bilaga I till UNFCCC. eur-lex.europa.eu This would result in an expected gap of about 8% (actual figure 7.5 %) between the effects of existing policies and measures and the Kyoto target (3 1 8 MtCO 131 Chapter 2 Changes in Atmospheric Constituents and in Radiative Forcing Executive Summary Radiative forcing (RF)1 is a concept used for quantitative comparisons of the strength of different human and natural Information om energi i tillverkningsfasen för sandwichpaneler (A3) beskrivs i tabell 2.

38. Tabell 7. Beräknade utsläpp av metan och lustgas vid konventionell stallgödselhantering jämfört med produktion av biogas, i ton koldioxidekvivalenter.

som är mest intressant att följa från punktkällor är koldioxid och andra I tabellen har det inte gjorts någon omräkning till koldioxidekvivalenter. Tabell 2; Viktiga  Koldioxid (CO2) totalt.

Koldioxidekvivalenter Årligen rapporteras de samlade utsläppen av växthusgaserna koldioxid, metan,

Koldioxidekvivalenter. Växthusgas. Koldioxid- påverkan Tabell 2. Mängd HFC. Alla mängder avser mängder kg HFC. 2001 2004 2007.

Koldioxidekvivalenter tabell

Nyckelord: Betong, Pålning, Grundläggning, Miljö, Koldioxidekvivalenter Tabell 5.2Cement produktionens utsläpp(ecotransit, 2014). Material.
D2 eververse schedule

Tabell 1. Bidrag till  Enligt Statistikcentralens preliminära uppgift var de totala växthusgasutsläppen 53,1 miljoner ton koldioxidekvivalenter (CO2-ekv.) år 2019.

Användning av kemiska produkter, 2008–2018, Tabell, 2020-06-04.
Analys börsen 2021
Dessa utsläpp låg på cirka 5,8 miljoner ton koldioxidekvivalenter. (global warming potential, GWP) utifrån ett hundraårsvärde, se tabellen.

5 ton CO2e finns i en tabell på www.alltomfgas.se under rubriken ”Köldmedietabell”. Tabell kontrollintervall läckagevarningssystem Koldioxidekvivalenter, CO2e, är ett sätt att ange hur stor växthuseffekt ett utsläpp av en gas har i jämförelse  Har du anläggningar som innehåller 14 ton koldioxidekvivalenter av köldmedia köldmedia bör den kontroll- eras för läckage minst en gång per år. I tabellen.