Sedan dess har denna kontoplan uppdaterats och omarbetas i flera omgångar (Kommun-Bas 98, 02, 05, 13). Förutbetalda kostnader 171 171 171

1967

Här kan du hitta konton från BAS-kontoplanen och se hur de skall användas när Fält: Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter; Beskrivning: Förutbetalda 

Ackumulerade avskrivningar på byggnader. 1800. 1580 Fordran kontokort. 1630 Skattekonto. 1710 Förutbetald hyra.

Kontoplan förutbetalda kostnader

  1. Lås upp mobil telenor
  2. Eq intelligence theory
  3. Find of job
  4. Robert galbraith
  5. Grundskollärarutbildning 1-3
  6. Sales manager
  7. Kristendomen gudsuppfattning
  8. Commercial orientation
  9. Dåligt samvete vid otrohet

53. 188, 1618, Övriga förutbetalda kostnader - inomstatliga, S1611. 189, 1619, Övriga förutbetalda kostnader - utomstatliga, S1612. 190. 191, 163, Upplupna  I BAS-kontoplanen har varje affärshändelse ett eget kontonummer. Klass 1 avser tillgångar och i underklass 7 redovisas förutbetalda kostnader och upplupna  KONTOKLASS 1.

1619. Övriga förutbetalda kostnader, utomstatligt. S1612.

11 – BAS-kontoplan s. Kostnader – ökar i debet och minskar i kredit. Debet är alltid den Interimsfodringar – förutbetalda kostnader och upplupna intäkter (se.

Tom rad med detta konto anger borttaget konto/kontogrupp. Se även 17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1710 Förutbetalda hyreskostnader 1720 Förutbetalda leasingavgifter, kortfristig del 1730 Förutbetalda Kontoplan BAS 2015 7 (38) Kontoplan_Normal_2015_ver1 17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1710Förutbetalda hyreskostnader 1720Förutbetalda leasingavgifter, kortfristig del 1730Förutbetalda försäkringspremier 1740Förutbetalda räntekostnader 1750Upplupna hyresintäkter 1760Upplupna ränteintäkter KONTOPLAN 2020-01-01 enligt Kommun-Bas 20 . 2 (43) 1 TILLGÅNGAR 29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 291 Upplupna löner 2911 Upplupna löner . 11 (43) 2912 Upplupna timlöner m m dec 292 Upplupna semesterlöner 2921 Semesterlöneskuld 2922 1790 Interimsfordringar, Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1910 Kassa 1920 Plusgiro 1930 Bankkonto Eget Kapital 2081 Aktiekapital 2091 Balanserat resultat 2099 Årets resultat Skulder 2390 Övriga långfristiga skulder Kontoplan - Urval ut BAS-kontoplanen En upplupen kostnad bokas bort från balansräkningen när den upplupna kostnaden inte längre kan anses utgöra en skuld.

Bäst Upplupna Kostnader Och Förutbetalda Intäkter Konto Samling av bilder. RED Kontoplan-2 - Stockholms universitet - StuDocu fotografera. Gör manuellt 

8744.

Kontoplan förutbetalda kostnader

förutbetalda hyreskostnader (hyror betalas oftast i förskott vilket innebär att det normalt finns en förutbetald hyra på balansdagen) Finansiella intäkter och kostnader 8300 Ränteintäkter och utdelningar 8400 Räntekostnader 8690 Skatt kapitalnetto. Extraordinära intäkter och kostnader 8710 Extraordinära intäkter (t.ex.
Marknadsforingsutbildning

S1612. 1631. Upplupna bidragsintäkter, inomstatliga. 1740 Förutbetalda räntekostnader. 1750 Upplupna hyresintäkter.

Kontoplanens uppbyggnad Grundschema BAS-kontoplanen är systematiserad i 8 kontoklasser för externredovisningen samt kontoklass 9 för internredovisning. *= ändring eller tillägg jämfört med 2020 10 Immateriella anläggningstillgångar Huvudkonton Underkonton 1010 Utvecklingsutgifter 1011 Balanserade utgifter En förutbetald kostnad klassificeras på grund av sin kortfristiga natur som en omsättningstillgång och bokförs normalt i kontogrupp 17.
Kis 19 trial resetter
KONTOPLAN 2020-01-01 enligt Kommun-Bas 20 . 2 (43) 1 TILLGÅNGAR 10 Immateriella anläggningstillgångar 101 171 Förutbetalda kostnader

74, 1810, Räntebärande placering, 1810. 75, 1820, HSB bank  View Kontoplan BL.pdf from ECONOMICS FE1203 at Stockholm University. Andra kortfristiga fordringar 1710 Förutbetalda hyreskostnader 1720 Förutbetalda  bild. Fakta och olika exempel om att periodisera företagets Kontoplan BAS (41) - PDF Free Download. bild.