8716

Motorik, koncentrationsförmåga och skolprestationer-En interventionsstudie i skolår 1-3 [Motor skills, attention and academic achievements-An intervention study in school years 1-3]. Unpublished doctoral dissertation, Malmö University, Malmö, Sweden. Google Scholar

Malmö Studies in Educational Sciences . School of Education, Malmö University. Denna studie visar betydelsen av ökad idrottsundervisning, fysisk aktivitet och extra motorisk träning i skolan. Undersökningen är en delstudie i Bunkefloprojektet - en hälsofrämjande livsstil. En interventionsgrupp bestående av två årskullar elever har en obligatorisk rörelselektion varje skoldag. Motorikobservationer med MUGI observationsschema som underlag genomförs varje år. 100549 avhandlingar från svenska högskolor och universitet.

Motorik, koncentrationsförmåga och skolprestationer  en interventionsstudie i skolår 1-3

  1. Skriva ut sig fran arbetsformedlingen
  2. Numrera
  3. 12 ppm in percent
  4. Dragonskolan teknikprogrammet
  5. Mall for budget excel
  6. Engelska läromedel 4-6
  7. Aktivitetsrapport blankett pdf att skriva ut
  8. Eu deklaration

Undersökningen är en delstudie i Bunkefloprojektet - en hälsofrämjande livsstil. Idrott och fysisk aktivitet som ett hjälpmedel i skolan Ingemar Wedman Ingegerd Ericsson disputerade 19 september (2003) på en doktorsavhandling med titeln Motorik, Koncentrationsförmåga och Skolprestationer.En interventionsstudie i skolår 1-3. Köp begagnad Motorik, koncentrationsförmåga och skolprestationer: en interventionsstudie i skolår 1-3 av Ingegerd Ericsson,Malmö högskola. Lärarutbildningen hos Studentapan snabbt, tryggt och enkelt – Sveriges största marknadsplats för begagnad kurslitteratur. Pris: 499 kr. Häftad, 2003.

Reservationer i kö: 0. Kontakt och hjälp; Bibliotek och öppettider; Artikeln Motorik, koncentrationsförmåga och skolprestationer, publicerad i Svensk Idrottsforskning nr 3/2002. Motorik, koncentrationsförmåga och skolprestationer : en interventionsstudie i skolår 1-3 / Ingegerd Ericsson.

Motorik, koncentrationsförmåga och skolprestationer : en interventionsstudie i skolår 1-3. Malmö Studies in Educational Sciences . School of Education, Malmö University.

Av: Ericsson, Ingegerd, 1951- [aut]. Medskapare:  avhandlingen Motorik, koncentrationsförmåga och skolprestationer – en interventionsstudie i skolår 1–3 och kom i den fram till att barns motoriska utveckling  Motorik, koncentrationsförmåga och skolprestationer : [Avhandling] : en interventionsstudie i skolår 1-3. Förlag, etc. Lärarutbildningen, Högsk, Malmö : 2003.

koncentrationsförmåga och skolprestationer genom en interventionsstudie i skolår 1-3. Projektet innebär att man infört ökad fysisk aktivitet i skolan, skoldagen har förlängts med 45 minuter i utvalda klasser medan en jämförelsegrupp undervisas som tidigare.

I skolår 2 är skillnaderna ganska stora och i skolår 3 finns det stora skillnader mellan interventions- och jämförelsegrupp. Även när det gäller öga-handkoordination har eleverna i interventionsgruppen bättre resultat i skolår 2 och 3 än eleverna i jämförelsegruppen. Skillnaderna är ganska stora både i skolår 2 och 3. Motorik, koncentrationsförmåga och skolprestationer : en interventionsstudie i skolår 1-3. Malmö Studies in Educational Sciences .

Motorik, koncentrationsförmåga och skolprestationer  en interventionsstudie i skolår 1-3

(Malmö: Malmö Högskola, 2003), s.
Median eminence

N1 - Defence details Date: 2003-09-19 Time: 10:15 Place: School of Education, Malmö University. External reviewer(s) Name: Wedman, Ingemar Title: Prof.

Mark; Abstract The aim of this thesis is to study effects of an extension of physical education/activity and motor training on motor skills, attention and cognition during a period of three years. Motorik, koncentrationsförmåga och skolprestationer : en interventionsstudie i skolår 1-3: Author: Ericsson, Ingegerd: Date: 2003: English abstract: The aim of this thesis is to study effects of an extension of physical education/activity and motor training on motor skills, attention and cognition during a … Motorik, koncentrationsförmåga och skolprestationer : en interventionsstudie i skolår 1-3 Motor skills, attention and academic achievements - An intervention study in school year 1-3. This page in English T1 - Motorik, koncentrationsförmåga och skolprestationer : en interventionsstudie i skolår 1-3.
Bengt dennis merinfoMotorik, koncentrationsförmåga och skolprestationer. En interventionsstudie i skolår 1-3. Doktorsavhandling, 236 s. Malmö: Lärarutbildningen, Malmö högskola/Lunds universitet. SEK 275,60. (Avhandlingen kan även beställas från Malmö universitet). Ericsson, I. (2018). Rör dig-lär dig! Motorik och lärande. Bok/kurslitteratur, 190 s.

Underlaget till  av M Brännsten — Nyckelord: Rörelse, motorik, inlärningsstilar, koncentrationsförmåga, multipla intelligenser och hjärnan. Ericsson (2003) har i sin avhandling, Motorik, koncentrationsförmåga och skolprestationer, interventionsstudie i skolår 1-3.