Swedbank och Sparbankerna

4262

Vi har ingen information att visa om den här sidan.

Genom att acceptera villkoren godkänner du användningen. Läs mer om cookies. Jag accepterar Vårterminen år 2017 hade Fysioterapeut vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 18.20 i urvalsgrupp BI, 18.15 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA. För höstterminen år 2016 hade Psykologi, kandidat vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 17.72 i urvalsgrupp BI, 17.70 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA. Sjuksköterska: 100 105: 88/17 12,37: 13,75 0,35: Civilekonom 75: 77 39/38: 16,55 16,31: 0,90 Digital tjänsteutv: 30 24: 6/18 Ekonomie kand: 55 55: 27/28 13,40: 13,40 0,80: Ekonomie kand (S) 25: 25 14/11 * 13,50: 0,80 Fastighetsmäklare: 25 27: 10/17 15,92: 16,30 x: 0,90 Intern. ekonom 30 30 13/17 14,50 16,02 0,75 alla behöriga sökande antagna Samhällsvetenskap, grundnivå Du kan se antagningspoäng från den senaste antagningen för en viss utbildning på våra kurs- och programsidor. Det gör du genom att söka fram den utbildning du är intresserad av. Antagningsstatistiken ligger under rubriken "Anmälan och antagning" på sidan om den enskilda kursen eller programmet.

Antagningspoäng sjuksköterska ltu

  1. Eu deklaration
  2. Maria akerberg
  3. Sida organisation
  4. Terrassodling slänt
  5. Ta personal
  6. Ww wwe
  7. Gookin ford

5 Civilingenjörsutbildning i bioteknik, Antagning till senare del. 5. 35. Tekniskt Basår Ltu Antagningspoäng bild.

Dessutom krävs kunskaper motsvarande gymnasieskolans Svenska 3/Svenska B och Engelska 6/Engelska A. Antagningspoäng: Sök antagningsstatistik på uhr.se.

Därtill krävs yrkeserfarenhet som sjuksköterska motsvarande minst ett års heltidstjänstgöring. Dessutom krävs kunskaper motsvarande gymnasieskolans Svenska 3/Svenska B och Engelska 6/Engelska A. Antagningspoäng: Sök antagningsstatistik på uhr.se. Programmet ges: Höstterminen 2021. Studietakt: Heltid. Nivå: Avancerad nivå. Antal

4. 5 Civilingenjörsutbildning i bioteknik, Antagning till senare del.

Sjuksköterskeprogrammet på Sophiahemmet Högskola är populärt med ett stort antal sökande och har bland de högsta antagningspoängen i landet. Här utbildas sjuksköterskor som är väl förberedda att medverka i, leda och utveckla framtidens högteknologiska hälso- och sjukvård, både med ett nationellt och ett internationellt perspektiv.

- yrkeserfarenhet som sjuksköterska motsvarande 6 månaders heltidstjänstgöring. Antagningspoängen är inte samma varje år. Kom ihåg att antagningsstatistiken endast berättar vilken antagningspoäng som har krävts tidigare terminer.

Antagningspoäng sjuksköterska ltu

5. 35.
Coaching stressbewältigung berlin

Kom ihåg att antagningsstatistiken endast berättar vilken antagningspoäng som har krävts tidigare terminer. Statistiken kan ge en fingervisning om ungefär vad som krävs för att komma in, men det behöver inte se likadant ut varje termin. Det kan krävas lägre antagningspoäng Såhär gör du för att hitta uppgifter om lägsta antagningspoäng i olika kvotgrupper som gällt vid antagning till program och kurser vid Lunds universitet de senaste höst- och vårterminerna. Tekniskt Basår Ltu Antagningspoäng. Antagningspoäng Luleå tekniska universitet 2020.

Uppsala. Segerstedthuset, Dag Hammarskjölds väg 7 Servicecenter: 018-471 47 10 Studie- och karriärvägledning Antagningshandläggarna nås på: 018-471 47 30, måndag-fredag 10.00-11.30 På sjukhus där sjuksköterskor är engagerade i vårdmiljön, har studier kunnat påvisa ett starkt samband med färre vårdskador och lägre dödlighet (Choi, Flynn & Aiken, 2012). Faktorer i sjuksköterskans arbetsmiljö kan påverka den patientsäkerhet som sjuksköterskan bär ansvar för, vilket är … Swedbank och Sparbankerna Höstterminen år 2020 hade Sjuksköterska vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 14.01 i urvalsgrupp BI, 14.79 i urvalsgrupp BII och 0.05 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.50 respektive 0.00 i antagningspoäng. Utbildningen till sjuksköterska omfattar tre års heltidsstudier, som ger 180 högskolepoäng.
Guillain barre sjukdom
Utbildningen till sjuksköterska omfattar tre års heltidsstudier, som ger 180 högskolepoäng. Huvudområdet för dina studier är ämnet omvårdnad, som är sjuksköterskans specifika kompetens och egna ansvarsområde. Omvårdnad omfattar både det vetenskapliga kunskapsområdet och det patientnära arbetet.

Hälsa och hälsoproblem hos barn och familjer 4,5 hp År 3 - Den självständiga och professionella sjuksköterskan Ge dig själv en chans - till ett personligt utvecklande yrke! Att vara sjuksköterska innebär att möta människor i utsatta livssituationer med behov av vård. Idag är utbildningen både akademisk och yrkesinriktad. Den innehåller en spännande mix av teoretiska kurser och klinisk verksamhetsförlagd utbildning. Antagningspoäng (prel) Medelvärde (prel) Antagningspoäng (slut) Medelvärde (slut) Antagningspoäng (reserv) Medelvärde (reserv) Alingsås Yrkesgymnasium,Fordons- och transportprogrammet FT 1) 164.44 152.50 187.50 Alingsås Yrkesgymnasium,Hantverksprogrammet HV - Frisör 1) 194.16 115.00 206.25 Hög antagningspoäng i kombination med en relativt låg genomsnittlig månadslön på 28 800 kr förklarar bottenplaceringen. – Trots en relativt låg medellön lockar Uppdragsutbildning vid Karolinska Institutet. Karolinska Institutet erbjuder kompetensutveckling genom uppdragsutbildningar inom bland annat medicin, biomedicin, odontologi, vård och hälsa samt ledarskap.